fredag 22 april 2016

Är Homeopatisk behandling effektiv i behandling av Alkoholism?

A pilot Study of effectiveness of Homeopathic Treatment in Management of Alcoholism

Studien är gjord av Dr. Binimol BHMS och Dr.S.G.Biju BHMS, MD (Hom) vid ATMATHA KENDRA, Kerala, S India.

Studiens syfte var bland annat att se om homeopatiskt behandling är effektiv i behandling av alkoholism.

Forskaren valde ut patienter från olika ekonomiska samhällsklasser och de hade varit alkoholister i mer än två år.  74 manliga patienter valdes ut och det homeopatiska medlet valdes ut enligt de homeopatiska principerna. 70 % av deltagarna var från låg social och ekonomisk samhällsklass. De andra var från medel- eller överklass. 51 av deltagarna var i åldern 30-60 år. Övriga var yngre eller äldre. Deltagarna var på klinisk undersökning varje vecka och varje fall följdes upp i 6 månader.

Man fann att 51 av deltagarna hade en historia av alkoholism i familjen. Studien framhäver att 70 % av alkoholism är ärftlig. Man fann även att 82 % av alkoholisterna inte ville erkänna att det är en sjukdom och de var tveksamma till att ta behandling.

Studien kom fram till att 67,5 % av patienterna blev botade. Nux Vomica 1M var effektiv i 70 % av fallen. I 6.5 % av fallen såg man ingen effekt av homeopatiskt läkemedel. Många patienter blev bättre inom tre månader och majoriteten blev bättre efter sex månader.

Det homeopatiska läkemedlet Nux Vomica 1M gavs 2 doser dagligen morgon och kväll. Detta då de flesta patienterna hade en vana att ta alkohol två gånger om dagen.

Hela studien finns att läsa på:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar