torsdag 6 juni 2019

Patientfall Hepar sulphur

Patientfall Hepar Sulphur


Klienten har haft en fettknöl på skulderbladet under en längre tid. Knölen har växt och blivit inflammerad. Det gör även ont i axel och värken går ut i armen.

 
Fettknöl som har blivit inflammerad.

Klienten blir ordinerad Hepar sulpur. Efter första dosen blir fettknölen mer inflammerad men smärtan i skulderbladet och i armen har minskat.

Ett dygn efter första dosen. Knölen blir större och mer inflammerad.
 
Efter tre dagar har inflammationen gått ner men bölden har blivit större.  Det innebär att det ser värre ut men att läkeprocessen är i full gång.

Knölen se värre ut och det börjar komma ut var.

Efter 10 dagar är all smärta borta i skulderbladet och i armen. Knölen fortsätter att läka innifrån och ut.

Det har gått hål på knölen.
Efter 20 dagar.

20 dagar efter första dosen Hepar sulph


30 dagar efter första dosen: Knölen läker fortsatt och det mesta av substansen i knölen har kommit ut.

30 dagar efter första dosen Hepar sulph.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar