lördag 9 november 2019

Helios Basic 36 Remedies LedumLEDUM
 (led.)
Används vid:
·         Förhindra stelkramp
·         Sticksår
·         Bett från djur och insekter
·         Blått öga
·         Snedtrampning av vristen
·         Symtom efter fästingbett

Ledums smärtor är stickande och bultande. 

De blir bättre av:
·         Kalla omslag
·         Kyla

De blir sämre av:
·         Värme
·         På natten
Med Helios Basic-kit som grund har jag gjort ett kompendie på svenska över de 36 homeopatiska medlen som finns med. Vid du ha hela kompendiet som PDF maila mariekinesiologi@gmail.com.

https://www.helios.co.uk/shop/basic-36-kit

Basic 36 Kit

Strong, lightweight and compact the kit contains 36 remedies covering a wide rage of common ailments and minor injuries for all the family.
Remedies: Aconite, Ant tart, Apis, Arg-nit, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Calc carb, Calendula, Cantharis, Carbo veg, Chamomilla, China, Drosera, Gelsemium, Hepar sulph, Hypericum, Ignatia, Ipecac, Kali bich, Lachesis, Ledum, Lycopodium, Mag phos, Mercurius, Natrum mur, Nux vom, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus tox, Ruta, Sepia, Silica, Staphisagria, Sulphur.
The remedies are contained in small glass bottles holding approximately 35 doses in lactose free, sucrose pill form. They are all in the 30c potency and refills are available. Kit size 140 x 105 x 40mm A proportion from the sale of the kit is given to support homeopathic projects and charities.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar