tisdag 31 augusti 2021

 

HDT - Homeopathic Detox Therapy

Det vanligaste i en homeopatisk behandling är att ta fram ett akut medel eller ett konstitutionellt medel för att behandla en klient. Ibland fungerar det bara till en viss del och klienten blir inte helt återställd. I dagens samhälle där vi använder oss att vaccinationer, allopatiska läkemedel och andra toxiner kan det vara svårt att balansera kroppen då dessa ligger som en barriär i kroppen. I Homeopatisk Detox Terapi använder man sig av homeopatiska medel som är gjorda på vaccinationer eller allopatiska läkemedel. 

Om en klient har tagit mycket antibiotika använder man ett homeopatiskt medel Poly Antibiotics för att undanröja de blockeringar som antibiotikan har skapat i kroppen. Till en klient som tagit preventivmedel under lång tid ges homeopatmedlet Poly Contraceptive för att detoxa den blockering som preventivmedlet har skapat.

Detox kuren tar 4 veckor. Samtidigt med kuren behandlar man även klienten med konstitutionellt homeopatmedel. 

 

Ton Jansen Homeopat Nederländerna

http://tonjansen.eu/en_GB/


Boka din homeopatiska behandling på terapeuthuset.bokadirekt.se 

Behandlingar via skype eller telefon bokas på 070 - 5532601

Första behandlingen tar ca 2 timmar. Det är bra att före behandling skriva en lista på vilka vaccinationer och läkemedel som du tagit.

måndag 23 augusti 2021

Reglera blodtrycket med homeopati.


Vid högt blodtryck kan man prova homeopatisk behandling. 
Givetvis behöver man även se över sin kost och sin livsstil och göra förändringar där. 

Vid högt systoliskt tryck: Natrium Muriaticum D6 eller D12.
Vid högt diastoliskt tryck: Kali Muriatium D6 eller D12.

Dosera 1-2 gånger dagligen.

Om båda värdena är höga kan man ta både Natrium Muriaticum och Kali Muriaticum dagligen.


Ur Ton Jansen bok Fighting fire with fire

Ton Jansen Homeopat Nederländerna

Cellsalter går att köpa hos DCG

Muriaticum = Chloratum